Adres: Adnan Kahveci Mahallesi Rize caddesi. No:226 TRABZON/TÜRKİYE
Telefon: 0 462 334 05 50

Avrasya Üniversitesi, Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek maddeler eklenmesiyle ilgili, 6082 sayılı yasa ile kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.