JAPON DİLİ VE EDEBİYATI Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

NEVŞEHİR / Ücretsiz / Birinci Öğretim

Ankara Üniversitesi

ANKARA / Ücretsiz / Birinci Öğretim

Erciyes Üniversitesi

KAYSERİ / Ücretsiz / Birinci Öğretim