Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi

Yükseköğretim Kurulundan Yeni Karar!

Yükseköğretim Kurulundan Yeni Karar!

Yükseköğretim Kurulundan yeni karar!

Yükseköğretim Kurulu, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlar üniversitelere gönderildi.

YÖK’ten azami süre kararı

Önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek.

Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

Katkı payı ve öğrenim ücretleri

Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.

 

Kaynak: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/yuksekogretim-kurulundan-azami-sure-karari.aspx