Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

MANİSA
Puan Ver

Üniversitemiz 1992 yılında kurulmuş ve Manisa'da yükseköğretimin temelini oluşturan üç önemli okul ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu okullar; 1975-1976 öğretim yılında eğitime başlayan (Ege Üniversitesine bağlı) Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe Ön Lisans Yüksekokulu, 24 Kasım 1975 yılında kurulan (Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı) üç yıllık Gençlik ve Spor Akademisi ve Demirci ilçesinde, 1975-1976 öğretim yılında Öğretmen lisesi bünyesinde kurulan (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı) iki yıllık Eğitim Enstitüsü'dür.

Muhasebe Ön lisans Yüksekokulu; eğitime Manisa-Karaköy'deki bir ilkokul binasında başlamıştır, 1977-78 öğretim yılında ismi Maliye Muhasebe Yüksekokulu olarak değişmiş ve lisans eğitimi vermeye başlamıştır Daha sonra Ege Üniversitesi'nin İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi haline dönüştürülen okul, 1978-79 öğretim yılında Uncubozköy'deki kendi binalarına geçmiştir. 1987 yılında çıkarılan 3389 sayılı kanun ile bu sefer Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış ve Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını almıştır.

Üniversitemizin en köklü okullarından bir diğeri olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (daha önceki adı ile Manisa Gençlik ve Spor Akademisi), 20 Temmuz 1982'de kuruluşu gerçekleşen Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı bir fakülte haline getirilen Buca Eğitim Fakültesine bağlanmış ve bu fakültenin Beden Eğitimi Bölümü olmuştur. İlk adı ile Demirci Eğitim Enstitüsü olarak kurulan ve Türkiye'ye çok önemli öğretmenler yetiştirmiş olan Eğitim Fakültemiz, 1982'de Dokuz Eylül Üniversitesine bağlandıktan sonra Eğitim Yüksekokulu adını almıştır.

Üniversitemiz, 03 Temmuz 1992 tarihinde TBMM 'nde kabul edilen 11 Temmuz 1992 tarih ve 21282 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı kanunla Manisa'da kurulmmuştur. Kuruluşu ile birlikte ilk olarak Uncubozköy Yerleşkesi'nde, İİBF Dekanlık binasında hizmete başlamıştır.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine daha önce bağlı olan Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla, Demirci Eğitim Yüksekokulu fakülteye dönüştürülerek Eğitim Fakültesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adıyla, Ege Üniversitesine daha önce bağlı olan Akhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulu, Tütün Eksperliği Yüksekokulu adıyla, Alaşehir Meslek Yüksekokulu- Alaşehir Meslek Yüksekokulu adıyla, 10 Eylül 1992'de Sağlık Bakanlığıyla Yüksek Öğretim Kurumu arasında yapılan protokolle Sağlık Meslek Yüksekokulu Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır. Ayrıca bu kanunla yeni kurulan Salihli Meslek Yüksekokulu yanı sıra yine kuruluş kanununda rektörlüğe bağlı olarak Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kurulmuştur.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1992 deki kuruluşunun arkasından pek çok yeni yüksekokulları bünyesine kazandırmıştır. Bunlardan Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 25.01.1994 tarihli kararıyla Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Demirci Meslek Yüksekokulu, Gördes Meslek Yüksekokulu, Gölmarmara Meslek Yüksekokulu, Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, Saruhanlı Meslek Yüksekokulu, Soma Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07.03.1994 tarihli kararıyla kurulan Köprübaşı Meslek Yüksekokulu, 30.03.1994 tarihli kararıyla kurulan Turgutlu Meslek Yüksekokulu, 02 Kasım 1996 gün ve 22805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.03.1999 tarihli kararıyla kurulan Kula Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 26.05.2000 tarihli kararıyla Akhisar Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07.07.2000 tarihli kararıyla Sarıgöl Meslek Yüksekokulu ve 4 Temmuz 1997 gün 23039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. 26.04.2005 tarih ve 25797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/8687 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Akhisar UygulamalıBilimlerYüksekokulun adı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

1992 de kurulan üniversiteler içerisinde en fazla yerleşkeye sahip tek yükseköğretim kurumu olan üniversitemizin Manisa merkezde 1993 yılında hizmete giren bir Merkez Rektörlük Yerleşkesi, 1992'den itibaren (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Tıp Fakültesi alanı olan) Uncubozköy Yerleşkesi , 1997'den itibaren (Fen- Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinin alanı olan )Muradiye Yerleşkesi ile Manisa merkez dışında 1992'den İtibaren (Eğitim Fakültesi ve Eğitim Yüksekokulu alanı olan) Demirci Yerleşkesi ile bunların dışında Manisa'nın yukarıda isimleri zikredilen yüksekokulun bulunduğu ilçelerdeki yerleşkeler; yüksekokulların kuruluş tarihlerinde eğitim hizmet alanları olarak kullanılmışlardır.

01.03. 1994 de açılmış olan Tıp Fakültesi, bu fakülteyle doğrudan ilgili üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi; 23.04.1994 tarihinde Sağlık Bakanlığı'ndan bir protokol ile devralınan Moris Şinasi Hastanesi'nin inşa halindeki ek binası tamamlanarak 1995 tarihinden itibaren hasta kabul edilmeye başlanmıştır. Üniversitemiz bundan başka Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 1995 yılında restorasyonlarını yapmak amacıyla üç tarihi bina: (Mevlevihane, Dar'ül şifa ve Sıbyan Mektebi) devraldığı gibi, merkez yerleşkeye çok yakın olan Zirai Donatım Kurumu'na ait alan, Ocak 2000'de devralınarak yeni hizmet birimleri oluşturulmuştur.

Bölümler / Programlar

Lisans bölümleri listelenmektedir.
Eğitim Fakültesi (Demirci)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Arkeoloji EA Ücretsiz
» Biyoloji SAY Ücretsiz
» Coğrafya SÖZ Ücretsiz
» Felsefe EA Ücretsiz
» Fizik SAY Ücretsiz
» İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL Ücretsiz
» İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL Ücretsiz
» Kimya SAY Ücretsiz
» Matematik SAY Ücretsiz
» Psikoloji EA Ücretsiz
» Sanat Tarihi SÖZ Ücretsiz
» Sosyoloji EA Ücretsiz
» Tarih SÖZ Ücretsiz
» Tarih (İÖ) SÖZ Ücretsiz
» Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ Ücretsiz
» Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ Ücretsiz
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Mimarlık SAY Ücretsiz
İlahiyat Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» İlahiyat SÖZ Ücretsiz
» İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ Ücretsiz
İletişim Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ Ücretsiz
İşletme Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Ekonomi ve Finans EA Ücretsiz
» Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) EA Ücretsiz
» İşletme (İngilizce) EA Ücretsiz
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Ebelik SAY Ücretsiz
» Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY Ücretsiz
» Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) SAY Ücretsiz
» Hemşirelik SAY Ücretsiz
» Sosyal Hizmet EA Ücretsiz
» Sosyal Hizmet (İÖ) EA Ücretsiz
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» İktisat EA Ücretsiz
» İşletme EA Ücretsiz
» Maliye EA Ücretsiz
Tıp Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Tıp SAY Ücretsiz
» Tıp (KKTC Uyruklu) SAY Ücretsiz
» Tütün Eksperliği SAY Ücretsiz
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Finans ve Bankacılık EA Ücretsiz
» Finans ve Bankacılık (İÖ) EA Ücretsiz
» Sermaye Piyasası EA Ücretsiz
» Uluslararası Ticaret ve Finansman EA Ücretsiz
Ön Lisans bölümleri listelenmektedir.
Akhisar Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
» Elektrik TYT Ücretsiz
» Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği TYT Ücretsiz
» Laboratuvar Teknolojisi TYT Ücretsiz
» Makine TYT Ücretsiz
» Pazarlama TYT Ücretsiz
» Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi TYT Ücretsiz
Alaşehir Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Bağcılık TYT Ücretsiz
» Bitki Koruma TYT Ücretsiz
» Kooperatifçilik TYT Ücretsiz
» Laboratuvar Teknolojisi TYT Ücretsiz
» Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) TYT Ücretsiz
» Organik Tarım TYT Ücretsiz
» Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT Ücretsiz
Demirci Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Bankacılık ve Sigortacılık TYT Ücretsiz
» Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT Ücretsiz
» Dış Ticaret TYT Ücretsiz
» Dış Ticaret (KKTC Uyruklu) TYT Ücretsiz
» Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT Ücretsiz
» Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT Ücretsiz
Gördes Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT Ücretsiz
» Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT Ücretsiz
» Maliye TYT Ücretsiz
» Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT Ücretsiz
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
» Lojistik TYT Ücretsiz
» Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT Ücretsiz
» Sosyal Güvenlik TYT Ücretsiz
» Sosyal Hizmetler TYT Ücretsiz
» Sosyal Hizmetler (KKTC Uyruklu) TYT Ücretsiz
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Adalet TYT Ücretsiz
» Harita ve Kadastro TYT Ücretsiz
» İşletme Yönetimi TYT Ücretsiz
Kula Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT Ücretsiz
» İşletme Yönetimi TYT Ücretsiz
» Maliye TYT Ücretsiz
» Mimari Restorasyon TYT Ücretsiz
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
» Elektrik TYT Ücretsiz
» Endüstriyel Kalıpçılık TYT Ücretsiz
» İnşaat Teknolojisi TYT Ücretsiz
» İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT Ücretsiz
» Makine (İÖ) TYT Ücretsiz
» Makine TYT Ücretsiz
» Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT Ücretsiz
» Mekatronik TYT Ücretsiz
» Mekatronik (İÖ) TYT Ücretsiz
Salihli Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
» Çocuk Gelişimi TYT Ücretsiz
» Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT Ücretsiz
» Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT Ücretsiz
» Dış Ticaret TYT Ücretsiz
» Dış Ticaret (İÖ) TYT Ücretsiz
» Emlak Yönetimi TYT Ücretsiz
» Moda Tasarımı TYT Ücretsiz
» Özel Güvenlik ve Koruma TYT Ücretsiz
» Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT Ücretsiz
» Pazarlama TYT Ücretsiz
» Yerel Yönetimler TYT Ücretsiz
Sarıgöl Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Harita ve Kadastro TYT Ücretsiz
» Harita ve Kadastro (İÖ) TYT Ücretsiz
» Tapu ve Kadastro TYT Ücretsiz
» Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT Ücretsiz
Saruhanlı Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Gıda Teknolojisi TYT Ücretsiz
» İşletme Yönetimi TYT Ücretsiz
Soma Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT Ücretsiz
» Elektrik TYT Ücretsiz
» Grafik Tasarımı TYT Ücretsiz
» Grafik Tasarımı (İÖ) TYT Ücretsiz
» İş Sağlığı ve Güvenliği TYT Ücretsiz
» İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT Ücretsiz
» İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT Ücretsiz
» Madencilik Teknolojisi TYT Ücretsiz
» Makine TYT Ücretsiz
» Mekatronik TYT Ücretsiz
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
Program Puan Türü Burs Türü
» Bilgisayar Programcılığı TYT Ücretsiz
» Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT Ücretsiz
» Elektrik TYT Ücretsiz
» Elektronik Teknolojisi TYT Ücretsiz
» Geleneksel El Sanatları TYT Ücretsiz
» Geoteknik TYT Ücretsiz
» İnşaat Teknolojisi TYT Ücretsiz
» Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT Ücretsiz
» Makine TYT Ücretsiz
» Yapı Denetimi TYT Ücretsiz

Üniversite İmkanları

Konferans Salonu
Kütüphane
Spor Salonu
Yemekhane
Öğrenci Yurdu
Sağlık Merkezi
Banka
Otopark
Güvenlik
Kafeterya
Engelsiz Kampüs
Teknoloji Ofisi
Fotokopi Merkezi
Erasmus
AHMET ATAÇ
2362011014
ozelkalem@cbu.edu.tr
https://bayar.edu.tr
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - MANİSA
Değerlendirin

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi hakkındaki yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Yorumunuz ve değerlendirmeniz için teşekkür ederiz.