Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü - Ücretli

Sabancı Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)

Sabancı Üniversitesi
Başka Nerelerde Var

24

Genel Kontenjan

0

Okul Birinci Kontenjanı

0

MEB Kontenjanı

328000

Başarı Sırası

268.14833

En Düşük Puan

Genel Bilgiler
 • ÖSYM Program Kodu 205110135
 • Üniversite Türü Vakıf
 • Üniversite Sabancı Üniversitesi
 • Fakülte Yönetim Bilimleri Fakültesi
 • Puan Türü EŞİT AĞIRLIK (EA)
 • En Düşük Puan 268.14833
 • Prof. Dr. Sayısı -
 • Doç. Dr. Sayısı -
 • Dr. Öğretim Üyesi Sayısı -
Burs ve Öğrenim
 • Özel Koşullar 17, 21, 28, 60, 148
 • Burs Türü Ücretli
 • Öğrenim Türü Birinci Öğretim
 • Öğrenim Dili İngilizce,
 • Öğrenim Süresi (Lisans) 4
 • KPSS-1 72.313123
Özel Koşullar
Sabancı Üniversitesi / Yönetim Bilimleri Fakültesi / Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) için özel koşullar aşağıda belirtilmiştir.
 • Bk. 17 Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

 • Bk. 21 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

 • Bk. 28 Öğretim dili İngilizce'dir.

 • Bk. 60 Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Üniversiteler, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilirler. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

 • Bk. 148 Sabancı Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2018 – 2019 akademik yılında yerleştirilen öğrencilere; 2018 – 2019 akademik yılı için belirlenmiş olan yıllık öğrenim ücreti, KDV dahil 72.500 TL’dir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik, Mekatronik Mühendisliği lisans derecelerini; Endüstri Mühendisliği Programları: Endüstri Mühendisliği lisans derecesini; Sanat ve Sosyal Bilimler Programları: Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası Çalışmalar lisans derecelerini; Yönetim Bilimleri Programları: Yönetim Bilimleri lisans derecesini kapsamaktadır. Ortak programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin öğrenim görmek istedikleri lisans diploma programlarına yerleştirme işlemleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilir. Farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına yerleştirmeler, yukarıda belirtilen Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümleri ile bu kılavuzun Tablo 4 Bakınızlar 16. Maddesinde belirtilen koşullar ve ilgili diğer Yükseköğretim Kurulu mevzuatına göre yapılır. İngilizce yeterlilik sınavı ve İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet koşulları ile ilgili bilgilere ve Diller Okulu’ndaki eğitim ve öğretim esaslarına ilişkin diğer bilgilere, Üniversitenin www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Başka Nerelerde Var?