Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

SİVAS
Puan Ver

Vizyon: Eğitim, öğretim, araştırma ve yönetimde kaliteyi esas alan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, üniversite-sanayi ve toplum işbirliğini esas alarak yerel ve bölgesel varlıkları ve değerleri etkin kullanarak ilin, bölgenin ve ülkenin varlıklarına değer katan üniversite olmaktır.

Misyon: Sahip olduğu eğitim-öğretim ve araştırma altyapısı ve potansiyeli ile etik ve toplumsal değerlere bağlı, ilin, bölgenin, toplumun ve sanayinin sorunlarına çözüm üreten bir kimlikle öne çıkan üniversitedir.

Temel Değerler

 1. Doğal kaynaklar, ekosistem ve çevresel sürdürebilirlik esasına dayalı çalışma sistemini benimseme,
 2. Yöreye özgü değerleri koruyarak evrensel değerlerle bütünleşme,
 3. Bilimsel değerlere katkı sağlama ve onları ileriye taşıma,
 4. Ürün ve hizmet geliştirmeyi hedefleyen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleme,
 5. Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel işbirliklerini sağlama ve güçlendirme,
 6. Bölgesel kalkınmaya önemli düzeyde katkı sağlama,
 7. Yasal sınırlar çerçevesinde demokratik bir yönetim anlayışı içerisinde şeffaflık ve hesap verebilirlik,
 8. Akademik kadrosu, idari personeli ve öğrencileriyle temel değerleri sahiplenen bir aile ortamı oluşturmaktır.

Hedefler

 1. Eğitim-öğretim birimlerinin, ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda oluşturulması,
 2. Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarının oluşturulması ve güçlendirilmesi,
 3. Nitelikli akademik personel yapılanması ve akademik personelin bilgi düzeylerinin geliştirilmesinin desteklenmesi,
 4. İdari personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin arttırılması,
 5. Çalışanların kurum kültür ve motivasyonlarının arttırılarak en üst seviyede yararlı olmalarının sağlanması,
 6. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için altyapı oluşturulması ve güçlendirilmesi,
 7. Üniversite eğitim-öğretim programlarının çağın gereklerine uygun olarak yapılandırılması ve tercih edilebilirlik düzeyinin arttırılması,
 8. Topluma yönelik eğitim hizmetleri verilerek, toplumsal gelişime katkı sağlanması,
 9. Öğrenci etkinlikleri için uygun şartların oluşturulması, çeşitlendirilmesi ve arttırılması,
 10. Bölgesel, ulusal ve uluslararası, ürün ve çözüm odaklı projelerin oluşturulması ve sayılarının artırılması,
 11. Proje, patent, tasarım ve bilimsel yayınlarla, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası alanda farkındalığının sağlanması,
 12. Kurumsal stratejik planının personel tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.

Bölümler / Programlar

Lisans bölümleri listelenmektedir.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Uçak Mühendisliği (İngilizce) SAY Ücretsiz
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY Ücretsiz
» Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY Ücretsiz
Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi
Bölüm Puan Türü Burs Türü
» Bitki Koruma SAY Ücretsiz
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 'nin ön lisans bölümü bulunmamaktadır.

Üniversite İmkanları

Konferans Salonu
Kütüphane
Spor Salonu
Yemekhane
Öğrenci Yurdu
Sağlık Merkezi
Banka
Otopark
Güvenlik
Kafeterya
Engelsiz Kampüs
Teknoloji Ofisi
Fotokopi Merkezi
Erasmus
90 346) 219 13 98
https://sivas.edu.tr
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No:7/1 SİVAS
Değerlendirin

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hakkındaki yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Yorumunuz ve değerlendirmeniz için teşekkür ederiz.