Psikoloji Bölümü Neden Popüler?

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını, zihin süreçlerini, bu süreçlerle ilişkili psikolojik, sosyal ve biyolojik yönleri inceleyen,

araştıran ve düşünen bir bilim dalıdır. Ülkemizde de olduğu gibi oldukça popüler olan bu bilim dalı son yıllarda dizi ve filmlerin etkisi ile ününe ün katmıştır. Psikolog olmak birçok öğrencinin alan tercihi ve sınav motivasyonu olmuştur. Dizi ve filmlerdeki karakterlerin genellikle ekonomik açıdan toplumun çoğundan daha iyi şartlarda yaşıyor oluşu, kültürlü ve sosyal oluşu gibi avantajlı halleri, psikoloji bölümünü daha da popüler hale getirmiştir.

Özellikle televizyon ve sinemada Psikolog olan karakterler genellikle bir kliniği vardır ve klinik alanda bu kişi mesleğini sürdürür. Hal böyle olunca öğrencilerin akıllarında şekillenen psikoloji mesleği, klinik ortamda danışan dinlemek olarak şekillenebilir. Fakat psikoloji bilimi sadece klinik alandan mı ibarettir ? Psikolojinin sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, sağlık psikolojisi, spor psikolojisi, trafik psikolojisi, psikometri, adli psikoloji, eğitim psikolojisi, pozitif psikoloji, politik psikoloji ve din psikolojisi gibi pek çok alt alanı vardır. Bu alanlarda eğitim alabilmek için üniversitelerin yüksek lisans programlarından yararlanılır. Her bir alt dal çok değerli ve kıymetlidir.

Bölümün bir diğer popüler olma sebebi ise bölümü okuyan kişiye katmış olduğu iç görü ve farklı bakış açılarına sahip olunmasına imkân tanımasıdır. Öğrenci uygulamalı derslere girdikçe ve sahada daha aktif rol aldıkça, kendi davranış ve tutumlarındaki değişimleri de fark edebilir. Mesleği seçenlerde empati yeteneği gelişir, olayları farklı perspektiflerden değerlendirebilir, dinleme ve anlamaya çaba sarf eder. Bu, sadece psikoloji bölümünü okuyanlar olgunlaşacak ve kişilik özelliklerini geliştirecek demek değildir elbette; fakat derslerdeki vaka süpervizyonları, danışan hikayeleri, örnek olaylar, başka açılardan bakmak, bir nevi ödev niteliği taşımaya başlar psikoloji bölümünde okuyanlar için.

Son olarak, psikoloji bölümünün öğrenciler tarafından son yıllarda daha çok tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise ‘saygınlık’ ve ‘itibar’dır diyebiliriz. Yapılan bir araştırmaya göre psikoloji mesleği Türkiye’de en saygın 15. meslek seçilmiştir. Kuşak farkları olsa dahi, birçok insan psikolog olan bireylere “kurtarıcı” gözüyle bakmaktadır. Sosyo-ekonomik durumu iyi veya kötü birçok insanın bu zaman diliminde karşılaştıkları ve yaşamlarında zorluklara neden olan ruhsal rahatsızlıklarla baş etme çabası, toplumun her kesiminin dertlerini anlatma ve dinletme ihtiyacı hissetmesine yol açar.

Ülkemizde hızla yükselen bir değer olan psikoloji bölümleri, son 5-6 yıldır mezun sayısı giderek artsa da popülerliğini kaybetmemektedir. Artan öğrenci ve mezun sayısının yanında yine aynı şekilde artış gösteren bazı psikolojik rahatsızlıkların da giderek çoğalması sebebi ile ülkemizde psikolog ihtiyacı her zaman var olacaktır.

Not: Psikoloji bölümünü okumak isteyenler için en iyi tercihlerden biri de beyin ve sağlık alanındaki çalışmaları ile diğer üniversitelerden daha yetkin ve donanımlı akademik kadrosu ile Üsküdar Üniversitesidir…''