Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi

Yüksek Lisans Yolculuğu Bölüm: 1: Nöropazarlama Nedir?

"Nöropazarlama: Pazarlamanın Derinliklerine…”

Geleneksel pazarlama yöntemlerinin sınırlarını aşan ve tüketicilerin satın alma davranışlarını daha derinlemesine anlamayı hedefleyen nöropazarlama, günümüzün popüler pazarlama alanlarından biridir. Bu yazıda, nöropazarlamanın doğuşundan başlayarak, avantajlarından ve neden yüksek lisans programı olarak tercih edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz.

 

Nöropazarlamanın Tarihçesi:

Nöropazarlama kavramı, ilk olarak Martin Lindstrom'un "Buyology" kitabında ortaya atılmıştır. Ancak, temel hipotezlerini oluşturan çalışmalar, 1990'ların başında Gerald Zaltman tarafından yapılmıştır. Bu yaklaşımın adı resmi olarak 2002'de Ale Smidts tarafından belirlenmiştir. Nöropazarlama, dünyada büyük şirketler tarafından pazar araştırmaları kapsamında kullanılmaktadır.

 

Nöropazarlama ve Etik Unsurlar:

Nöropazarlamada ön plana çıkarılan husus, bireylerin bilinçaltında yer alan tüm duygu ve düşüncelerin edinimi esnasında, mümkün olduğunca etik unsurları göz önünde bulundurmak ve konunun sadece pazarlama ile ilgili olan kısmına odaklanmaktır. İşletmeler, nöropazarlama uygulamalarından faydalanırken, sadece tüketicilerin, kendi ürünlerine dair farkındalıklarının artmasına yönelik hareket etmektedirler.

 

Nöropazarlamanın Avantajları:

Bir marka nöropazarlama alanına yatırım yapmayı faydalı bulabilir, çünkü; bu onlara daha fazla müşteri adayı yaratma, pazarlama ve reklamcılık tekniklerini geliştirme ve markasını genişletme olanağı sağlar. Bu faydalar, markanın tüketicilerin ne istediğini ve kararlarını nasıl aldıklarını anlaması nedeniyle gerçekleşebilir.

 

Neden Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı?

Nörobilim ve pazarlama alanlarının etkileşiminden doğan Nöropazarlama, yalnızca tüketicinin ihtiyaçlarının ve seçimlerinin veya markaya yönelik algısının belirlenmesinde yardımcı bir alan olarak değil aynı zamanda insan sosyal davranışının biyolojik temellerini gerçek yaşamda test edebilmemize izin veren kıymetli bir araştırma alanıdır. Nöropazarlama, tüketicinin zihinsel süreçlerini ve duygusal tepkilerini anlamak amacıyla beynin yapısal işleyişini, bir ürünü satın alırken tüketicin karar verme sürecini, iletişim stratejilerinin hedef kitlede etkilerini, kampanya ve pazarlama stratejisi oluşturulmasında kullanılabilmektedir.

 

Nöropazarlama Programı Mezunlarının Çalışma Alanları:

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı, profesyonel pazarda yoğun bir taleple aranan Nöropazarlama uzmanlarını yetiştirerek, pazarlama iletişimi sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlama amacını taşımaktadır. Program, pazarlama ve işletme yönetiminden farklı bir yaklaşımla, bu alandaki profesyonel ihtiyaca karşılık verecek, Nöropazarlama iletişimiyle ilgili tüm karar süreçlerinin paydaşı olan, bu alandaki tüm stratejik karar süreçlerinde söz sahibi olan profesyonelleri yetiştirecektir. Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Programı Türkiye’de bir ilk ve tek olup, iş olanakları açısından oldukça avantajlıdırlar.

 

Nöropazarlama, pazarlama dünyasında giderek daha fazla önem kazanan ve başarıya ulaşmak isteyen markaların göz ardı edemeyeceği bir alandır. Bu yüksek lisans programı, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Hem teorik bilgiyi hem de pratik uygulamayı içeren bu program, öğrencilere pazarlamanın derinliklerine yolculuk etme fırsatı sunar.